Türkiye Kamboçya dış ticaretinin 2020’de 500 milyon dolar olması hedefleniyor

Türkiye, Uzak Dou’da ticari ilikilerini gelitirebilmek için son yıllarda faaliyetlerini artırdı. DEK ve Kamboçya Ticaret Odası arasında imzalanan Türk-Kamboçya İş Konseyi Kuruluş anlamasıyla iki ülke arasındaki dış ticaretin 2020 yılında 500 milyon dolara çıkarılması hedefleniyor. Türkiye, Kamboçya’ya bata petrol yaları ve bitümenli minerallerden elde edilen yalar, pamuklu mensucat gibi ürünler ihraç ederken, bu ülkeden de giyim eyası ve aksesuarları, tekstil ve ayakkabı ithal ediyor.

Türkiye, son yıllarda ticari ilikilerinde Uzak Dou’ya daha yakın olmak istiyor. Bölgede birçok ülkeyle ilikilerini gelitirmeye çalıan Türkiye, Kamboçya ile beklenen seviyeye ulaamayan ticaret hacmini artırabilmek için temaslarını artırıyor. Son yıllarda ticari ilikilerde oransal olarak yüksek seviyede büyümeler olmasına ramen, iki ülke arasındaki mesafe ve kültürel farklılıklar dış ticaretin hala sınırlı kalmasına neden oluyor. Bu nedenle DEK ve Kamboçya Ticaret Odası arasında ubat 2013’te Türk-Kamboçya İş Konseyi Kuruluş anlaması imzalandı

ve bunun ardından göreceli dahi olsa ticari ilikilerde artış yaanmaya baladı.

Türkiye’nin Kamboçya’ya balıca ihracat ürünlerini petrol yaları ve bitümenli minerallerden elde edilen yalar, pamuklu mensucat, yolcu taımaya mahsus taıtlarla cam eyaları oluturuyor. Bu ülkeye ayrıca takömürü katranı, ham petrolden ürünler, vitaminler, hormonlar, alkolidler, antibiyotikler, ilaçlar, tıbbi eya, tekstil elyafi ve mamulleri, metal dıı mineral mamuller satıı da yapılıyor. Kamboçya’dan ise balıca giyim eyası ve aksesuarları, tekstil ve ayakkabı ithal ediliyor. Kamboçya ile dış ticarette en son 2003 yılında ticaret fazlası gerçekletiren Türkiye, o tarihten bu yana sürekli açık veriyor. ki ülke arasındaki ticaret hacminin artıı da Türkiye’nin Kamboçya’dan ithal ettii ürünlerdeki artıtan kaynaklanıyor. Bu çerçevede Türkiye-Kamboçya 1. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı’nı 11 ubat 2015 tarihinde Punom Pen’de gerçekletiren iki ülke, taraflar arasındaki ticaret hacminin 2020 yılı itibarıyla 500 milyon dolar seviyesine ulatırma noktasında hemfikir oldu.

Türk sermayeli beş şirket Kamboçya’da

Kamboçya’nın Türkiye’ye yönelik dorudan sermaye yatırımı bulunmazken, bu ülkeye Türkiye kaynaklı dorudan sermaye yatırımı yaklaık 13 milyon doları buldu. Kamboçya’da faaliyette bulunan Türk sermayeli
5 firma çe
itli alanlarda çalımalar yürütüyor. Ayrıca bugüne kadar Türk İşbirlii ve Koordinasyon Ajansı (TKA) aracılııyla ülkede yol yapımı, bilgisyar donanımı yardımı ve okul inası gibi toplam maliyeti 717 bin dolara varan projelere de imza atıldı. Kamboçya makamlarınca talep edilen Preah Vihear Tapınaı’nın turizm ofisinin tamamlanması ve Preah Vihear’daki bir hastanenin temel tıbbi ihtiyaçlarının karılanmasını içeren proje de TKA tarafından kabul edildi. 

kaynak: http://www.ikmib.org.tr/files/downloads/CHEMIST-SAYI51.compressed.pdf