Değerli Katılımcımız;

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 29.12.2020 tarihli muhtelif yazılarda; Bakanlıklarınca yürütülmekte olan Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik uygulanan devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmekte olduğu bildirilmiş olup, 01.01.2021 (bu tarih dahil) (Hizmet Sektörü destekleri için 31.03.2021) tarihinden itibaren yapılacak tüm başvuruların sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden kabul edileceği, bu tarihten itibaren Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden müracaatların kesinlikle kabul edilmeyeceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, Bakanlıkça yürütülen her bir destek konusu bazında DYS’ye geçiş süreciyle ilgili detaylı açıklamalar ekli tabloda yer almakta olup belirtilen tarihten itibaren gerçekleştirilecek yeni destek başvurularının Ticaret Bakanlığı’nın https://eortak.dtm.gov.tr/eortak/login/listApplications.htm adresinden “E-İmza Uygulamalarına Giriş” seçeneğinden DYS sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, firmanızın henüz DYS’de kaydı bulunmuyorsa; DYS üzerinden destek başvuruları ancak firmanızın sisteme tanımlama işlemi tamamlandıktan sonra yapılabileceğinden, www.immib.org.tr kurumsal web sayfamızda yer alan https://www.immib.org.tr/tr/bilgi-merkezi-devlet-yardimlari-destek-yonetim-sistemi-dys-destek-yonetim-sistemi-dys.html adresindeki detaylı bilgi ve belgelere göre firmanızın sisteme tanımlanması ve kullanıcı yetkilendirme işlemleriniz için DYS tanımlama/yetkilendirme başvurunuzun firmanız tarafından en kısa süre içerisinde yapılması, destek başvuru süreçlerinde hak kaybınıza neden olabilecek mağduriyetler yaşanmaması adına büyük önem arz etmektedir.

Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.